Spørsmål om korona?

I denne saka finn du informasjon om kven du kan kontakte om du har spørsmål.

Lokal spørsmålsteneste i Herøy

 

E-post

korona@heroy.kommune.no (ikkje oppgi personsensitive opplysingar)

Telefon

Dersom du ikkje kan nytte e-post, kan du ringe sentralbordet i kommunen på nr. 70 08 13 00 (ope 9–15).

Helsenorge

Du kan kontakte helsenorge på telefon 23 32 70 00. 

Du finn god informasjon på helsenorge.no om covid-19.