Spørsmålsteneste

I denne saka finn du informasjon om kven du kan kontakte om du har spørsmål.

Spørsmålsteneste og koronatelefon

Publikumstelefonen til Helsenorge

Helsenorge har ein eigen informasjonstelefon for alle som vil ha informasjon om korona-viruset: 815 55 015 ( Telefonen er open kvardagar 08-18 og helgar 10-16). 

Helse-Noreg opplever at både naudnummeret (113) og legevaktsentralen (116 117) kan bli overbelasta på grunn av korona-viruset. Derfor ønsker vi at du vurderer om det er naudsynt å ringe legevakt etter følgjande kriteriar:

Viss du har generelle spørsmål om korona-viruset:

  • Du finn god informasjon på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine nettsider.
  • Dersom du trur du er smitta, men ikkje er alvorleg sjuk, ring fastlegen din i kontortida, for ei vurdering. Om du får mistanke om korona-sjukdom på kveld eller natta, vent til kontortid og kontakt fastlegen.
  • Ved sjukdom etter kontortid som du føler du ikkje kan vente på behandling til neste dag, ring legevakt på 116 117. 
  • Ved livstrugande situasjonar ring 113.
Spørsmålsteneste og koronatelefon i Herøy

Herøy kommune har eiga e-postteneste om koronaviruset

Har du spørsmål om situasjonen knytt til koronaviruset har vi oppretta ei teneste der helsepersonell svarer på spørsmål.

Helsepersonell svarar på spørsmål mellom kl. 09.00 - 14.00, måndag - fredag.

Vi vil svare deg så raskt som råd.

Du er velkomen til å ta kontakt på følgjande epost-adresse: korona@heroy.kommune.no

Vi oppmodar om at du først les informasjonen på Herøy kommune sine heimesider før du tek kontakt eller sender e-post.

NB! Hugs at du ikkje skal dele sensitive opplysingar på e-post.

Koronatelefon

Har du spørsmål eller treng hjelp med å registrere deg for førebuing til vaksinasjon? Då kan du ringe koronatelefonen på tlf. 469 06 458.

Vi vil at du som er mellom 18 og 79 år skal registrere deg for koronavaksinasjon på heimesida til Herøy kommune. Det gjer du her.