Spørsmålsteneste

I denne saka finn du informasjon om kven du kan kontakte om du har spørsmål.

Publikumstelefonen til Helsenorge

Helsenorge har ein eigen informasjonstelefon for alle som vil ha informasjon om korona-viruset: 815 55 015 ( Telefonen er open kvardagar 08-18 og helgar 10-16). 

Helse-Noreg opplever at både naudnummeret (113) og legevaktsentralen (116 117) kan bli overbelasta på grunn av korona-viruset. Derfor ønsker vi at du vurderer om det er naudsynt å ringe legevakt etter følgjande kriteriar:

Viss du har generelle spørsmål om korona-viruset:

  • Du finn god informasjon på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine nettsider.
  • Dersom du trur du er smitta, men ikkje er alvorleg sjuk, ring fastlegen din i kontortida, for ei vurdering. Om du får mistanke om korona-sjukdom på kveld eller natta, vent til kontortid og kontakt fastlegen.
  • Ved sjukdom etter kontortid som du føler du ikkje kan vente på behandling til neste dag, ring legevakt på 116 117. 
  • Ved livstrugande situasjonar ring 113.
Spørsmålsteneste og koronatelefon i Herøy

Herøy kommune har eiga e-postteneste om koronaviruset

Har du spørsmål om situasjonen knytt til koronaviruset eller har tekniske problem knytt til registrering kan du ta kontakt med koronatelefonen.

Vi har open tlf. mellom kl. 10.00 - 14.00, måndag - fredag.

Tlf. 469 15 360.

Du er velkomen til å ta kontakt på følgjande epost-adresse: korona@heroy.kommune.no

Vi vil svare deg så raskt som råd.

Vi oppmodar om at du først les informasjonen på Herøy kommune sine heimesider før du tek kontakt eller sender e-post.

NB! Hugs at du ikkje skal dele sensitive opplysingar på e-post.