Spørsmålsteneste

I denne saka finn du informasjon om kven du kan kontakte om du har spørsmål.

Spørsmålsteneste og koronatelefon

Publikumstelefonen til Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har oppretta ein eigen publikumstelefon for alle som vil ha informasjon om korona-viruset: 815 55 015 ( Telefonen er open kvardagar 08-18 og helgar 10-16). 

Helse-Noreg opplever at både naudnummeret (113) og legevaktsentralen (116 117) blir overbelasta på grunn av korona-viruset. Derfor ønsker vi at du vurderer om det er naudsynt å ringe legevakt etter følgjande kriteriar:

Viss du har generelle spørsmål om korona-viruset:

  • Du finn god informasjon på Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sine nettsider.
  • Dersom du trur du er smitta, men ikkje er alvorleg sjuk, ring fastlegen din i kontortida, for ei vurdering. Om du får mistanke om korona-sjukdom på kveld eller natta, vent til kontortid og kontakt fastlegen.
  • Ved sjukdom etter kontortid som du føler du ikkje kan vente på behandling til neste dag, ring legevakt på 116 117. 
  • Ved livstrugande situasjonar ring 113.
Spørsmålsteneste i Herøy

Herøy kommune har eiga e-postteneste om koronaviruset

Har du spørsmål om situasjonen knytt til koronaviruset har vi oppretta ei teneste der helsepersonell svarer på spørsmål.

Helsepersonell svarar på spørsmål mellom kl. 09.00 - 14.00, måndag - fredag.

Vi vil svare deg så raskt som råd.

Du er velkomen til å ta kontakt på følgjande epost-adresse: korona@heroy.kommune.no

Vi oppmodar om at du først les informasjonen på Herøy kommune sine heimesider før du tek kontakt eller sender e-post.

NB! Hugs at du ikkje skal dele sensitive opplysingar på e-post.

Friviilighetens Koronalinje

Nasjonalforeningen for folkehelsen, saman med LHL og Norske Kvinners Sanitetsforening svarar også på spørsmål. Saman har dei etablert Frivillighetens Koronalinje. Her svarar dei på spørsmål om korona, i tråd med råd og pålegg frå styresmaktene.

Ring dei på telefon 23 12 00 80. Dei har ope alle dagar mellom klokken 9 og 15.

Meir informasjon om det finn du her.