Tenkt deg på hytta?

Klikk for stort bileteNo er ikkje tida inne for å opphalde seg på hytta. Stavanger kommune Er du freista til å reise på hytta eller til fritidsbustaden din? Ikkje gjer det!

 

Om hytte- og fritidshusforbod

Det freistar nok mange å reise på hytta slik situasjonen er no, og kanskje spesielt for å få eit avbrekk i kvardagen. Det skal du ikkje gjere. 

Årsaka til at vi har dette nasjonale forbodet er rett og slett fordi helsetenesta i alle hyttekommunar ikkje har kapasitet til å ta hand om hyttebebuarar i tillegg til eigne innbyggjarar.

Meir om forbodet kan du lese her.

Forskrift om karantene, isolasjon og forbod mot opphald på fritidseigedomar kan du lese her.

Om stengde campingsplassar og bubilparkering

Campingplassar og stadar tilrettelagt for bubilparkering i Herøy vert stengd i perioden 01.04 – 13.04.20.

Les meir om kvifor her.

Ta omsyn til dette! Når dette er over kan du nytte hytte, fritidsbustad og bubil nett som du vil.