Utskrift av koronasertifikat

Løysinga er tenkt for deg som ikkje kan bruke helsenorge.no.

Koronasertifikatet viser om du er vaksinert, om du er immun etter å ha hatt covid-19-sjukdom og resultatet dersom du har negativ koronatest. 

Tenesta er gratis.

Ta kontakt med testteamet på tlf 948 13 641 på kvardagar mellom kl. 08.00 - 15.00 dersom du treng hjelp til utskrift av koronasertifikat.