Norsk: Vaksine

Herøy kommune tilbyr vaksinasjon mot covid-19 til alle vaksne innbyggjarar i kommunen. Dette tilbodet omfattar alle som bur og oppheld seg i kommunen. Det er du sjølv som skal bestille time til vaksinering.

Du kan finne informasjon om vaksine på fleire språk via våre heimesider.

Her bestiller du time til vaksinasjon:

https://www.helseboka.app/booking/staff/544396

Velg først time til dose 1 og deretter til dose 2 etter 12 veker.

Dersom du treng hjelp med timebestillinga, ta kontakt på tlf.nr. 46915360 mellom kl. 10 og kl. 14. Finn du ikkje time som passar, prøv igjen seinare. Vi legg ut nye timar kvar mandag klokka 08:00, men oftare dersom vi får avbestillingar eller endra vaksineleveranse

 

Innformasjon:


- Alle vaksne i Herøy har tilbod om gratis vaksine mot Covid-19. Vi har vaksiner nok til at alle skal ha fått tilbod om dose 1 innan utgangen av august.

- Vaksinasjonen er gratis.

- Vaksinasjon er frivillig, men vi oppmodar alle  som kan om å ta vaksine.

- Vaksinasjonen vert gjort vanlegvis med to dosar med nokre vekers mellomrom.

- Har du har hatt covid-19 bør du likevel ta vaksinen. Du får då éin dose, ikkje to.

 

Hald deg oppdatert på www.heroy.kommune.no