Kor mange har fått vaksinen i Herøy?

FHI fører statistikk i SYSVAK over alle som har fått vaksine. Du kan sjå korleis Herøy ligg an her.

Tal på dosar
Dato Dose 1/ auke siste veke Dose 2/auke siste veke
18.06.21 3252/+258 2228/+172

Denne tabellen viser vaksinasjonsdekkinga i dei forskjellige aldersgruppene i Herøy pr. 18.06.21:

Vaksinasjonsdekking
Aldersgruppe Dekningsprosent
85+ år 88,9 %
75-84 år 94,6 %
65-74 år 93,1 %
55-64 år 57,5 %
45-54 år 27,3 %
40-44 år 16,9 %
25-39 år 13,4 %
18-24 år 17,5 %

Desse tabellane vert oppdatert fredag kvar veke etter gjennomført vaksinasjon.

Det er altså sett vaksinar til personar i alle aldersgruppene. Det skuldast at:

  • Helsepersonell er vaksinert
  • Personar med underliggande sjukdomar er vaksinert.

Sjå meir info i SYSVAK her.