Kor mange har fått vaksinen i Herøy?

FHI fører statistikk i SYSVAK over alle som har fått vaksine. Du kan sjå korleis Herøy ligg an her.

Tal på dosar
Dato Dose 1/ auke siste veke Dose 2/auke siste veke
21.09.21 6308/+12 5565/+333

Denne tabellen viser vaksinasjonsdekkinga i dei forskjellige aldersgruppene i Herøy pr. 21.09.21:

Vaksinasjonsdekking
Aldersgruppe Dekningsprosent
85+ år 90,1 %
75-84 år 95,0 %
65-74 år 95,0 %
55-64 år 91,9 %
45-54 år 89,0 %
40-44 år 80,0 %
25-39 år 75,5 %
18-24 år 86,5 %
16-17 år 87,9 %

Desse tabellane vert oppdatert tirsdag kvar veke etter gjennomført vaksinasjon.

88,2 % av alle over 16 år i Herøy kommune har no fått dose 1.

71,6 % av heile befolkinga har fått dose 1. Ilandet er det 75,6 %.

62,8 % av heile befolkinga har fått dose 2. I landet er det 66,0 %.

Sjå meir info i SYSVAK her.