Oppfriskingsdose

Oppfriskingsdose er eit tilbod til personar som er grunnvaksinerte. Les om grunnvaksinasjon og oppfriskingsdose på helsenorge.no.

Ny oppfriskingsdose: anbefaling til risikogruppene, tilbod til alle over 18 år

No før vintersesongen 2022/2023 er desse risikogruppene anbefalte å ta ny oppfriskingsdose med koronavaksine:

Ny oppfriskingsdose vil for dei fleste vere dose 4, men for enkelte med svekka immunforsvar kan det vere dose 5.

I tillegg kan alle personar mellom 18 og 64 år få ny oppfriskingsdose dersom dei ønskjer det, sjølv om dei ikkje er i ei risikogruppe.

Sjå datoane du kan få vaksine og bestill time her. 

Meir om oppfriskingsdosen

  • Det bør vere minst fire månadar frå førre vaksinedose (korona).
  • Det bør vere minst fire månadar frå du vart frisk av gjennomgått koronainfeksjon (ny forsking viser at du får best effekt av vaksinen då).
  • Vaksine skal vere sju dagar før/etter anna vaksine.
  • Kvinner og menn under 30 år vil få tilbod om Comirnaty Original/Omicron BA.1 (BioNTech/Pfizer).

Vaksinar som vert nytta til oppfriskingsdose

  • Comirnaty Original/Omicron BA.1 (BioNTech/Pfizer).
  • Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 (Moderna).