Skal du melde frå om risikopasientar?

Skal du melde frå om pasientar som har fastlege i ei anna kommune og som tilhøyrer risikogrupper?

Ein skal få vaksine i den kommunen ein bur i.

I nokre kommunar er det kommunen sjølv som organiserer vaksinasjon mot covid-19. I andre kommunar er det fastlegen.

Det er derfor fastlegen eller kommunen du har fastlege i som skal sende informasjon til avdeling for barn, familie og helse i Herøy kommune om prioritering på grunn av risikogruppe.

Her finn du oversikt over risikogrupper definert av Folkehelseinstituttet (FHI).

Kontakt

Runa Bakke
Avdelingsleiar barn, familie, helse
E-post
Mobil 916 21 147