Til deg som har hatt korona

Om vaksinering og oppfriskingsdose til personer med gjennomgått covid-19:

Korona før dose 1:

Fullvaksinert med ein dose dersom minimum 3 veker mellom positiv test og vaksine. Dersom kortare intervall: to vaksinar. Oppfriskingsdose: 20 veker.

Dersom du får covid-19 i løpet av dei tre første vekene etter første dose, anbefalast ein ny vaksinedose tre mnd etter tilfrisking.

Ein dose og så koronainfeksjon etter 3 veker eller meir:

Fullvaksinert. Oppfriskningsdose: 20 veker etter tilfrisking.

Tatt to doser og så fått korona:

Om det går over 3 veker mellom 2. dose og koronasjukdom vert det regna som oppfriskingsdose.

Om det har gått over 12 mnd. frå koronasjukdom er det anbefalt å ta oppfriskingsdose.

For å vere godt beskytta skal ein ha gjennomgått 3 immunologiske hendingar (vaksine og/eller koronasjukdom). 

For personar med alvorleg svekka immunforsvar er det eigne retningslinjer. Dei får tilbod om oppfriskingsdose (vaksine nr. 4) 3 mnd. etter dose 3.

Les meir om vaksinasjon etter gjennomgått covid-19 på FHI.