Bergslia barnehage sitt bidra til pepperkakebyen i Fosnavåg

Vi har levert inn vårt bidrag med temaet "Være sammen"

Bergslia barnehage er ein "være sammen" barnehage, og det innebærer at vi er opptatt av gode relasjonar mellom menneskjer og at både store og små jobbar ut i frå løvelova. Verdigrunnlaget i løvelova skal syne igjen i vårt arbeid og korleis vi møter oss sjølv og andre i ein barnehage kvardag. 

"Kan du løveloven?
Jeg skal være meg, men gi plass til andre slik at de blir seg
Bry meg om en annen, hjelpe når jeg kan.
Slik blir livet bedre for barn i alle land

Ser du en som plages? Det er ikke bra!
Alle må stå sammen om å si ifra.
Alle barn på jorden har den samme rett
Til å være trygge og til å være sett".