Risikogruppene bør teste seg for korona

Ein koronatest som viser to raude strekar - Klikk for stort bileteSjølvtest med positivt prøvesvar Adobe Stock

Personar med høg risiko for alvorleg covid-19-sjukdom kan no få behandling. Ta ein sjølvtest om du får symptom, slik at behandlinga raskt kan kome i gang.

For tida er det mykje smitte i samfunnet. For den enkelte er det ikkje lett å vite om det dreier seg om forkjøling, influensa eller covid-19. Ein sjølvtest er derfor viktig for å fastslå om det dreier seg om covid-19. 

Les om kvar du får tak i testen og om kva du som har høg risiko bør gjere om testen viser at du har covid-19