Digitalisering

Klikk for stort bilete

Herøy produksjon digitaliserer og overfører alle dine gamle smalfilmar, videokassettar og bilete til USB-minnepenn, DVD med meir. På denne måten kan dine minner enkelt visast, delast og gi glede på alle moderne einingar. 

Smalfilm

Vi digitaliserer både standard og super 8 mm-smalfilm. Smalfilm blir digitalisert med ein spesialtilpassa filmscanner som fokuserer direkte inn på kvart enkelt bilde i smalfilmen.

Videokassett

Vi  digitaliserer videokassettar som VHS, VHS-C, Video8, Hi8, miniDV, osv. Filmane kan lastast opp og kopierast inn på minnepinne, eller DVD. Vi  brukar spesialtilpassa maskiner og avspelarar alt etter kva som skal digitaliserast.

Digitalisering av gamle negativ 

Har du liggande gamle negativ som støvar ned og blir øydelagde? No har du eit unikt høve til å gjere dei digitale; den beste måten å sikre dei for nye generasjoner. Når du har bileta digitale, kan du til ei kvar tid få papirkopiar eller kanskje lage ei flott fotobok. Vi tek imot dine negativ for skanning og digitalisering. Både vanlig 135, APS og dias.