Bokvennen Litterær Avis (BLA) nr. 04/2023

Bokvennen Litterær Avis (BLA) nr. 04/2023

Bokvennen Litterær Avis nr. 04/2023 tek tempen på norsk samtidslitteratur.

Tidlegare i år etterspurde BLAs metakritikar Frode Helmich Pedersen ein litteratur for 2020-talet.

Det har BLA eit ynskje om å undersøkja vidare, og gjekk rett til kjernen, til forfattaren sjølv.

I denne månadens reportasje snakkar tre representantar for den yngre forfattargenerasjonen om sin eigen skriving og korleis dei oppfattar dagens litteratur. Korleis forheld dei seg til samtidslitteraturen?

Kva er det neste store litterære prosjektet? Finst det i det heile eit slikt prosjekt?

 

Nummeret inkluderar også essay om «bufring», teknologi og inntrykk; kunsten og kritikken sin moglegheit for genuin samfunnskritikk; intervju med Synnøve Persen om hennar kunst, litteratur og forhalda for samisk litteratur før og no, i tillegg til mykje meir.

Dette og mykje meir kan du lesa om i Bokvennen Litterær Avis #4/23.

Avisa finn du på avisbordet.

God lesing!

Sjå meir på:

www.blabla.no

www.tekstallmenningen.no