Brannvernet i Herøy kommune er organisert som eit deltidskorps med brannstasjonar i Fosnavåg og Myrvåg. Ved Fosnavåg stasjon vert det ledig fleire deltidsstillingar som:

  • brannkonstabel/røykdykkar
  • brannkonstabel/brannbilsjåfør
  • vikarar

Oppgi i søknaden kva stilling du søkjer på.

Stillingsstorleik er 2,05 % for alle stillingane. Arbeidsoppgåver for stillingane er i hovudsak brann- og redningsarbeid.

Stillinga er fast ved Toftetunet avlastning/Toftestøvegen/assistent i skule med f.t. todelt turnus og arbeid 4 av 12 helgar.  Oppstart frå 01.04.17, eller tidlegare.

Toftetunet avlasting er ei avlasting for barn og unge med funksjonshemming. Toftestøvegen er bustad for unge funksjonshemma.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering