Stillinga er fast ved Toftetunet avlastinga/ Toftestøvegen/assistent i skule, for oppstart frå 21.08.17.

Toftetunet avlastinga er ei avlastning for barn og unge med funksjonshemming. Toftestøvegen er bustad for funksjonshemma. Stillinga har for tida tredelt turnus 4 el.5 av 12 helgar, og har mellom 33,6 og 35,5  t arbeidsveke.

Stillinga er fast ved Toftetunet avlastninga/ Toftestøvegen/Miljøterapeut i skule, for oppstart 01.09.17.

Toftetunet avlastinga er ei avlastning for barn og unge med funksjonshemming. Toftestøvegen er bustad for funksjonshemma. Stillinga har f.t. todelt turnus med arbeid kvar tredje helg og 35,5 t arbeidsveke.

Det vert i hovudsak søkt etter vernepleiar, men andre med relevant utdanning kan også søkje. Stillinga som miljøterapeut kan innebere å vere primærkontakt for brukar.

Stillinga er fast ved Toftetunet avlastninga/ Toftestøvegen/Miljøterapeut i skule, for oppstart 01.09.17.

Toftetunet avlastinga er ei avlastning for barn og unge med funksjonshemming. Toftestøvegen er bustad for funksjonshemma. Stillinga har f.t. todelt turnus med arbeid kvar tredje helg, og 35,5 t arbeidsveke. Det vert i hovudsak søkt etter vernepleiar, men andre med relevant utdanning kan også søkje. Stillinga som miljøterapeut kan innebere å vere primærkontakt for brukar.

Stillinga er fast ved Herøy omsorgssenter med f.t. Heimetenesta Ytre, som arbeidsplass, og har tredelt turnus med arbeid 3. kvar helg.

 

 

 Stillinga er fast ved Herøy omsorgssenter med f.t. Heimetentenesta Ytre, som arbeidsplass og har tredelt turnus med arbeid 3. kvar helg.

 Stillinga er fast ved Herøy omsorgssenter med f.t. Heimetenesta Ytre som arbeidplass, og har tredelt turnus med  arbeid 3. kvar helg.

Stillinga er eit vikariat ved Nestunet for snarleg oppstart. Stillingsstorleiken vil verte auka til 100 % i oktober 2017 og vil vare til medio januar 2019, med mogleg fast tilsetjing. Det vert i hovudsak søkt etter vernepleiar eller sosionom, men andre med relevant utdanning kan også søkje. Det er ein føremon å ha kompetanse på autisme.

Nestunet er ein omsorgsbustad for funksjonshemma. Stillinga har tredelt turnus med arbeid kvar tredje helg og  35,5 t arbeidsveke. Stillinga som miljøterapeut kan innebere å vere primærkontakt for brukar.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering