Pleie og omsorgsavdelinga har ledig vikariat som sjukepleiar ved Blå avdeling frå 01.05.18 til 30.09.18, med moglegheit for fast tilsetjing.

 Bu – og habiliteringsavdelinga, har ledig eit årsvikariat som miljøterapeut ved Nestunet for oppstart 01.09.2018. Vikariatet kan verte forlenga og mogleg fast tilsetjing.

 Bu og habiliteringsavdelinga har ledig vikariat på 100 % som fagkoordinator ved seksjon B, for oppstart 25.06.18. Vikariatet er ledig fram til 01.09.2019.

Stokksund skule.jpg

Stillinga er fast ved Stokksund skule og er ledig frå 01.08.18

Stillinga er fast i Pleie-og omsorgsavdelinga, f.t. Blåtunet dagaktivitetssenter, og er ledig frå 02.04.18.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering