Stillinga er ein fast stilling ved NAV Herøy.

NAV Herøy er eit kontor med høg kompetanse og store ambisjonar. Vi søkjer etter dyktige og løysingsfokuserte personar som ønskjer å utgjere ein forskjell.

Det er ledig fastlegeheimel med 750 listepasientar ved Herøy legesenter. Heimelen er kombinert med kommunelegestilling inntil 7,5 t/veke.

Heimelen er ledig frå 1.1.2019, men det kan vere moglegheiter for tidlegare overtaking.

 

 

sjukepleier.jpg

 

Stillinga er fast i Pleie og omsorgsavdelinga, for tida Blå avdeling.  Stillinga har f.t. todelt turnus og er ledig frå 01.09.18

sjukepleier.jpg

Stillinga er ei kombinasjonsstilling med arbeid i 60 % fast stilling som sjukepleiar/vernepleiar ved Pleie og omsorgsavdelinga, Blå avdeling og 20 % fast stilling som vikar ved Pleie og omsorgsavdelinga. Stillinga har for tida todelt turnus, og er ledig frå 20.08.18.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering