building-1080591_1920.jpg

 Eigedomsavdelinga søkjer prosjektleiar bygg i 100 % fast stilling.

Herøy kommune har ledig 100 % fast stilling som rettleiar ved NAV Herøy. 

 Bu -og habiliteringsavdelinga i Herøy kommune har ledig stilling som seksjonsleiar ved seksjon B.

Bu-og habiliteringsavdelinga har ledig ei fast stilling på inntil 100 % som fagkoordinator ved seksjon B, for oppstart snarast.

Det er ledige fastlegeheimlar ved Herøy legesenter. Heimlane er på  800 og 650 listepasientar kombinert med kommunelegestilling inntil 7,5 t/v.

Heimlane er tilknytta næringsverksemd. Økonomiske vilkår ved overtaking av praksis må avtalast med den som har hatt heimelen no.

Vi  har vi fra dags dato og til og med 01.10.2018,  ledig vikariat i 100 % stilling for fagperson med vidareutdanning i psykisk helsearbeid.  

Skulehelsetenesta i Herøy søkjer ein person med relevant utdanning og kompetanse innan psykisk helse hos barn og unge, for oppstart snarast.

Stillinga er eit engasjement på 60 %, med varigheit i eitt år, og skal vere ein fagleg styrke inn i den eksisterande skulehelsetenesta.

SSIKT logo

 Det er oppretta ei ny 100 % stilling for felles system- og fagasvar for oppvekstsektoren i SSIKT.

Stillinga er eit vikariat ved Heimetenesta Ytre Herøy,  i tida 01.11.17 – 31.08.18, med moglegheit for fast tilsetjing. Arbeid på dagtid i 37,5 t/v.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering