regler.png

Herøy kommune legg stor vekt på å vere ærleg, ryddig og open i all si verksemd. Både folkevalde og tilsette har ansvar for å etterleve dette prinsippet.

Det vart i kommunestyremøte 28.01.2016 vedteke at innbyggjarane skal høyrast gjennom rådgjevande folkerøysting.

Valdagen er 19. mai.

webildefilm.jpg

Kommunestyremøtet er som regel ein gong pr. månad.  Kan ein ikkje møte på rådhuset for å høyre dei politiske diskusjonane, kan ein sitte heime å sjå direktesending av møtet.

Lokaldemokratiet gir innbyggjarane høve til sjølv å velgja dei lokale og regionale leiarane sine og gjennom det påverka den lokale samfunnskutviklinga meir direkte.

politiker.png

Tanken bak det lokale sjølvstyret (formannskapslova frå 1837) er at kommunane skal ta avgjersler i saker som angår dei sjølve. Eit viktig prinsipp i lokaldemokratiet er nærleik til dei avgjerslene som vert tatt. 

Kommunevåpen.jpg

Den 26.06.1987 fikk kommunen dette flotte ordførarkjede av Sparebanken Møre, avdeling Herøy.

Rønneberg1.jpg

I 1837 vart det innført formannskapsdistrikt og Herøy prestegjeld vart til Herø præstegjelds formannskabsdistrikt.   Formannskapet hadde seks medlemar. To frå Herøy, tre frå Sande og ein frå Rovde.  Representantskapet, som kan liknast med eit kommunestyre hadde 18 medlemar. Ni var i frå Sande, seks frå Herøy og tre frå Rovde.  

Herøy kommune sine møteprotokollar for formannskap /kommunestyre i perioden 1837-1928 er digitalisert og tilgjengeleg for alle.

Herøy kommune utarbeidar kvart år rapport som viser aktiviteten i kommunen føregåande år. 

regler.png

Herøy kommune har vedteke reglement knytt til delegasjon og reglement knytt til den politiske aktiviteten i kommunen.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering