Årets reiselivspris - invitasjon til å fremme forslag på kandidatar

Herøy kystmuseum2.JPG - Klikk for stort bilete

Møre og Romsdal Reiseliv oppretta i 2007 ”Årets Reiselivpris”. Denne ble for første gang delt ut under Reiselivskonferansen i 2007 som ble arrangert i Molde. Forslag til kandidatar for 2017 kan  sendast inn. 

Møre og Romsdal Reiseliv inviterer bedrifter, organisasjonar, kommunar m. fl. til å komme med forslag på kandidatar til ”Årets Reiselivspris”. Alle forslag må grunngjevast i henhold til vedlagte kriteria.

«Årets Reiselivspris» vil verte delt ut under Møre og Romsdal Reiseliv sin Reiselivskonferanse som i år vert arrangert 5. april i Ålesund på Scandic Parken Hotel.

Forslag på kandidater til «Årets Reiselivspris» sendes til :

Møre og Romsdal Reiseliv
v/ Lillian Sæther
Fylkeshuset
6404 Molde

eller pr e-post til :

lillian.sether@mrfylke.no

Frist for å fremme forslag på kandidater er 5. mars 2018.

 

Publisert av Wenche Moltu. Sist endra 07.02.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering