Flytting av pumpestasjon på Almenningskaia

Bilete syner pumpestasjonen i det den vert flytta til ny plassering. - Klikk for stort bileteBilete syner pumpestasjonen i det den vert flytta til ny plassering.

 

 

 

 

Pumpesumpen er flytta, det gamle overbygget er fjerna og fundament for det nye overbygget er støpt. Om du har lagt merke til at det ikkje er arbeid på staden for tida, så heng det saman med at det nye overbygget vert bygd i Handverksbygg sin lokale i staden for på plassen.

Så snart overbygget er klart til å setjast på kan arbeida på området ferdigstillast og gjerda kan fjernast.

 

Publisert av Lene Huldal. Sist endra 13.11.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering