Folkerøysting om kommunesamanslåing 27.02.2017

090715 086.JPG - Klikk for stort bilete

Kommunestyret i Herøy vedtok 15.12.2016 K-sak 217/16 å legge intensjonsavtalen mellom Herøy og Sande ut til rådgjevande folkerøysting 27.02.2017.

Kommunestyret vedtek at røystesretten skal fylgje vilkåra for røysterett ved fylkestingsval og kommunestyreval (valgloven | 2-2, (1) og (2)). I tillegg har alle som fyl 16 år i løpet av valåret røysterett gitt at dei for øvrig oppfyller vilkåra.

Folkerøystinga er avgrensa til dei som bur innanfor kommunegrensa.
 
Skjeringsdato for manntal er 15.12.2016.
 
Det vert røysta i alle røystekrinsane i Herøy kommune
 
Det vert opna for førehandsrøysting i perioda 16.1. – 24.02.2017. Ambulerande røysting og institusjonsrøysting som ved ordinære kommunestyreval.
 
 
Publisert av Ole Magne Rotevatn. Sist endra 09.01.2017
Fann du det du leita etter?
Login for redigering