Kommunal bustadtomt i Dragsund ledig

Dragsund bustadfelt (Foto: Arkiv) - Klikk for stort bilete

Herøy kommune har no ei ledig kommunal bustadtomt i Dragsund, gnr. 45, bnr. 188.

Ønskjer du tomta må du fylle ut skjema og sende dette til postmottak@heroy.kommune.no innan 26. mars.  Er det mange som vil ha tomta vil det verte loddtrekning. Det er ikkje høve til å reservere tomta før etter 26.mars.

Dette gjeld:

  • Det er berre privatpersonar som kan kjøpe tomta.
  • Sambuarar/ektefeller må levere skjema samla.
  • Den/dei som skal stå som tinglyst eigar kan kjøpe tomta.
  • Pris er kr. 200,- m2.
  • I tillegg til kjøpesummen kjem omkostningar (oppmåling og tinglysning)

Avkjørsle (PDF, 258 kB)

Grunnbokutskrift (PDF, 24 kB)

Infrastuktur (PDF, 352 kB)

Matrikkelbrev (PDF, 810 kB)

Flyfoto (PDF, 464 kB)

Plankart (PDF, 353 kB)

Situasjonskart (PDF, 240 kB)

Reguleringsføresegner

 

 

 

 

 

Publisert av Wenche Moltu. Sist endra 12.03.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering