Kvikk Herøy – eit nybrotsarbeid

Malin Nerland i Kvikk Herøy på ein av mange flotte turar gruppa har vore på. Foto: Per Egil Hjørungdal. - Klikk for stort bileteMalin Nerland i Kvikk Herøy på ein av mange flotte turar gruppa har vore på. Foto: Per Egil Hjørungdal.

Kvikk Herøy er eit samarbeidsprosjekt mellom Teneste for Psykisk helse og Teneste for bustadsosial og rus. Det er eit lågterskeltilbod til menneske over 18 år med utfordringar i kvardagen. 

Ein veit at aktivitet er positivt for både den fysiske og psykiske helsa vår, og at det å vere saman med andre er positivt for mange. Siste åra har det blitt eit større fokus på å ta med aktivitet og kreativitet inn i behandlinga av rus og psykisk liding. På bakgrunn av dette har Herøy kommune søkt Fylkesmannen om midlar til Kvikk-prosjektet. Kvikk-prosjektet er ei styrking av tenestene til menneske med psykisk helseutfordring og/eller rusutfordring. Det er tilbod om gruppeaktivitetar og individuell oppfylging. Det vil vere fokus på meistring, fellesskap, aktivitet, kreativitet og kvardagsglede. Målet til Kvikk er å gi eit tilbod som kan treffe mange ulike menneske og deira pårørande uansett utfordring. Om ein har spesielle ynskje om aktivitet eller gjeremål, kan ein ta kontakt for å snakke om det er mogleg.

Tilsett

Malin Nerland er utdanna sosionom og er tilsett i 100 % stilling. Malin har elles jobba i Herøy kommune i fleire år som hjelpepleiar.

Ulike gruppetilbod

Ein treng inga tilvising for å delta i Kvikk, eller ha andre tenester om ein ynskjer å delta. Kvikk har allereie starta opp med ulike aktivitetar. Kvikk har kvar veke badegruppe, turgruppe og kreativ gruppe. Det er også tilbod om kino på dagtid fyrste torsdagen i månaden. Det kan bli endringar på gruppetilbodet undervegs. Elles tilbyr Kvikk Herøy individuell oppfølging og er opne for å starte opp andre grupper etter ønskje og behov dersom det er mogleg innanfor rammene til Kvikk.

 

Kvikk Herøy tilbyr ulike aktivitetar. Dei har vore på fleire flotte turar. - Klikk for stort bileteKvikk Herøy tilbyr ulike aktivitetar. Dei har vore på fleire flotte turar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta gjerne kontakt

Om du ynskjer å delta, kan du sjølv ta kontakt for ein uforpliktande samtale med Malin.
 
Kontaktinformasjon:
 
Malin: malin.nerland@heroy.kommune.no
Tlf: 918 90 167
 
 
 
Publisert av Iselin Øvrelid. Sist endra 08.02.2018
Fann du det du leita etter?

Kontaktpersonar

Malin Nerland Miljøterapeut
918 90 167
@ Malin Nerland
Login for redigering