Kvikk Herøy – eit nybrotsarbeid

Anniken Kessler-Myking (t.v.) og Malin Nerland er tilsette i Kvikk Herøy. - Klikk for stort bileteAnniken Kessler-Myking (t.v.) og Malin Nerland er tilsette i Kvikk Herøy.

Kvikk Herøy er eit samarbeidsprosjekt mellom Teneste for Psykisk helse og Teneste for bustadsosial og rus. Det er eit lågterskeltilbod til menneske over 18 år med utfordringar i kvardagen. 

Ein veit at aktivitet er positivt for både den fysiske og psykiske helsa vår, og at det å vere saman med andre er positivt for mange. Siste åra har det blitt eit større fokus på å ta med aktivitet og kreativitet inn i behandlinga av rus og psykisk liding. På bakgrunn av dette har Herøy kommune søkt Fylkesmannen om midlar til Kvikk-prosjektet. Kvikk-prosjektet er ei styrking av tenestene til menneske med psykisk helseutfordring og/eller rusutfordring. Det er tilbod om gruppeaktivitetar og individuell oppfylging. Det vil vere fokus på meistring, fellesskap, aktivitet, kreativitet og kvardagsglede. Målet til Kvikk er å gi eit tilbod som kan treffe mange ulike menneske og deira pårørande uansett utfordring. Om ein har spesielle ynskje om aktivitet eller gjeremål, kan ein ta kontakt for å snakke om det er mogleg. 

To tilsette

Prosjektet har to tilsette, Malin Nerland i 60 % stilling og Anniken Kessler-Myking i 90 % stilling. Malin har jobba i Herøy kommune i fleire år som hjelpepleiar, våren 2016 blei ho ferdig utdanna sosionom. Anniken har jobba litt i Herøy kommune tidlegare som sjukepleiar før ho tok til å arbeide i rus- og psykiatriteam i Sande kommune i 2010. I 2015 blei ho ferdig med vidareutdanning i psykisk helsearbeid på deltid.  Ho har no permisjon frå stillinga si i Sande kommune. Desse to er no klare for nye utfordringar. 

Ulike gruppetilbod

Ein treng inga tilvising for å delta i Kvikk, eller ha andre tenester om ein ynskjer å delta. Kvikk har allereie starta opp med ulike aktivitetar. Dei har badegruppe, turgruppe, kreativ gruppe, avspenningsgruppe og tilbod om kino første torsdagen i månaden. Det kan bli endringar på gruppetilbodet undervegs. Elles tilbyr Kvikk Herøy individuell oppfølging og er opne for oppstart av andre grupper etter ønskje og behov.

Kvikk Herøy tilbyr ulike aktivitetar. Dei har allereie vore på nokre flotte turar. - Klikk for stort bileteKvikk Herøy tilbyr ulike aktivitetar. Dei har allereie vore på nokre flotte turar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta gjerne kontakt

Om du ynskjer å delta, kan du sjølv ta kontakt for ein uforpliktande samtale med Malin eller Anniken. 
 
Kontaktinformasjon:
 
Malin: malin.nerland@heroy.kommune.no
Tlf: 918 90 167
 
Anniken: anniken.kessler-myking@heroy.kommune.no 
Tlf: 918 85 395
 
Publisert av Iselin Øvrelid. Sist endra 21.06.2017
Fann du det du leita etter?

Kontaktpersonar

Anniken Kessler-Myking Spesialsjukepleiar/Miljøterapeut
918 85 395
@ Anniken Kessler-Myking
Malin Nerland Miljøterapeut
918 90 167
@ Malin Nerland
Login for redigering