Revisjonar og brukarundersøkingar

Herøy kommune har som målsetting å vere «ei båtlengd føre».Vi gjennomfører difor jamleg revisjonar og undersøkingar innanfor fleire tenesteområde.

Kvifor gjer vi det?

Dette vert gjort for å kontrollere og måle kvaliteten på dei tenestene kommunen leverer.   

Tilbakemeldingane i undersøkinga vert analysert innafor respektive tenesteområde.

Resultat og konklusjon av analysearbeidet dannar i sin tur grunnlag for forbetringsprosessar og konkrete tiltak.

 

Brukarundersøkingane:

 

Barnehageundersøkinga 2017 (PDF, 213 kB)

Brukarundersøking stabstenester 2017 (PDF, 89 kB)

Dagsenter - brukarundersøking 2017 (PDF, 90 kB)

Innbyggarundersøkinga 2017 (PDF, 6 MB)

Innbyggarundersøkinga 2017 – diagram landssnitt (PDF, 241 kB)

Innbyggarundersøkinga 2017 – tenesteområde (PDF, 185 kB)

Institusjonsundersøking – pårørande 2017 (PDF, 216 kB)

Kulturskuleundersøkinga 2017 (PDF, 212 kB)

Lokaldemokratiundersøking 2017 – Folkevalde (PDF, 215 kB)

Lokaldemokratiundersøking2017- Innbyggjar (PDF, 193 kB)

Lokaldemokratiundersøking 2017- Samanlikning innbyggjar og folkevalde (PDF, 102 kB)

Pårørandeundersøking 2017 – utviklingshemma (PDF, 202 kB)

Tilstandsrapport i skulen 2017 (PDF, 2 MB)

Rapportar:

 

Forvaltningsprosjekt: Tidleg innsats Herøy kommune 2017 (PDF, 2 MB)

Forvaltningsprosjekt: - Økonomisk rapportering Herøy kommune 2017 (PDF, 2 MB)

Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Barnevern 2017 (PDF, 2 MB)

Rapport 10-Faktor 2017 (PDF, 5 MB)

Resultat 10-Faktor medarbeidarundersøking – Herøy kommune samla 2017 (PDF, 180 kB)

Resultat diagram 10-Faktor medarbeidarundersøking – Herøy kommune samla 2017 (PDF, 210 kB)

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av Wenche Moltu. Sist endra 18.09.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering