Politikk

politiker.png - Klikk for stort bilete

Tanken bak det lokale sjølvstyret (formannskapslova frå 1837) er at kommunane skal ta avgjersler i saker som angår dei sjølve. Eit viktig prinsipp i lokaldemokratiet er nærleik til dei avgjerslene som vert tatt. 

Kommunen har hovudansvar for å arbeide for lokalbefolkninga sine interesser.

Kommunestyret er det øvste politiske organet i kommunen. Kommunestyret vel ordførar, varaordførar og formannskap. 

I Herøy kommune er det dokumentsenter og politisk sekretariat som er politisk sekretæriat. Det er rådmannen som innstiller i alle saker som vert lagt fram for politisk handsaming.

Publisert av Wenche Moltu. Sist endra 18.09.2018
Fann du det du leita etter?

Kontaktpersonar

Hilde Bringsvor SkinnesHilde Bringsvor Skinnes Fagleiar
992 10 019
@ Hilde Bringsvor Skinnes
Lisbeth Moltu EspesethLisbeth Moltu Espeseth Konsulent
475 08 975
@ Lisbeth Moltu Espeseth
Brit Berge Konsulent
475 10 013
@ Brit Berge
Login for redigering