Politikk

Tanken bak det lokale sjølvstyret (formannskapslova frå 1837) er at kommunane skal ta avgjersler i saker som angår dei sjølve. Eit viktig prinsipp i lokaldemokratiet er nærleik til dei avgjerslene som vert tatt.  

Kommunen har hovudansvar for å arbeide for lokalbefolkninga sine interesser.

Kommunestyret er det øvste politiske organet i kommunen. Kommunestyret vel ordførar,varaordførar og formannskap. 

I Herøy kommune er det dokumentsenter og politisk sekretariat som er politisk sekretæriat. Det er rådmannen som innstiller i alle saker som vert lagt fram for politisk handsaming.

Publisert av Wenche Moltu. Sist endra 24.04.2017
Fann du det du leita etter?

Kontaktpersonar

Hilde Bringsvor Skinnes Dagleg leiar
70 08 14 30
@ Hilde Bringsvor Skinnes
Lisbeth Moltu Espeseth Konsulent
70 08 13 58
@ Lisbeth Moltu Espeseth
Brit Berge Konsulent
70 08 13 59
@ Brit Berge
Eksterne lenker
Login for redigering