Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Avfallsgebyr(pdf) PDF, 89 kB

19.10.2016 Filtype
Barnehage 2017 PDF, 184 kB

02.01.2017 Filtype
Brøyting private vegar 2017 PDF, 113 kB

17.01.2017 Filtype
Bustadtomter.pdf PDF, 81 kB

I dokumentet finn du prisar på kommunale bustadtomter.

11.10.2013 Filtype
Byggesak PDF, 23 kB

13.01.2017 Filtype
Delesaker PDF, 45 kB

13.01.2017 Filtype
Eigedomspakke- betalingssatsar(pdf)(pdf) PDF, 53 kB

21.02.2017 Filtype
Endring av eigedomsgrenser PDF, 67 kB

13.01.2017 Filtype
Frådeling av ny eigedom PDF, 64 kB

13.01.2017 Filtype
Kloakk, slam og feiing - gebyr 2017(pdf)(pdf) PDF, 54 kB

30.12.2016 Filtype
Kulturskulen - gjeldande frå 01.08.2016 PDF, 70 kB

01.02.2016 Filtype
Leigesatsar Herøy kulturhus og Herøyhallen PDF, 76 kB

03.01.2017 Filtype
Plan- og dispensasjonssaker PDF, 25 kB

13.01.2017 Filtype
Pleie og omsorgtenester(pdf) PDF, 140 kB

Betalingssatsar for kortids og langtidsopphald institusjon, middagombringing, heimehjelp, tryggleiksalarm , m.m

24.04.2017 Filtype
Påvising av grenser PDF, 65 kB

13.01.2017 Filtype
Renovasjonsavgift(pdf)(pdf) PDF, 71 kB

Gebyr for hustandar, hytter og ved levering på miljøstasjonane.

17.01.2017 Filtype
SFO- satser gjeldande frå 01.08.2016 PDF, 16 kB

01.02.2016 Filtype
Vaksinasjon(pdf)(pdf) PDF, 87 kB

15.01.2016 Filtype
Login for redigering