Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Avfallsgebyr PDF, 89 kB

I dette dokumentet finn du lenke til SSR sine betalingssatsar.

19.10.2016 Filtype
Barnehage 2018 PDF, 193 kB

29.12.2017 Filtype
Borgarleg vigsle(pdf) PDF, 133 kB

04.04.2018 Filtype
Brøyting private vegar 2018(pdf) PDF, 107 kB

02.01.2018 Filtype
Bustadtomter.pdf PDF, 81 kB

I dokumentet finn du prisar på kommunale bustadtomter.

11.10.2013 Filtype
Byggesak 2018 PDF, 27 kB

13.01.2017 Filtype
Delesaker 2018 PDF, 182 kB

13.01.2017 Filtype
Eigedomspakke- betalingssatsar 2018 PDF, 55 kB

03.01.2018 Filtype
Endring av eigedomsgrenser 2018 PDF, 67 kB

Satsane for 2018 er dei same som for 2017.

13.01.2017 Filtype
Frådeling av ny eigedom 2018 PDF, 64 kB

Satsane i 2018 er dei same som for 2017

13.01.2017 Filtype
Hamneavgifter(pdf) PDF, 220 kB

Priser for bruk av hamner. Vedteke i K-sak 20/17 den 09.03.2017.

01.02.2018 Filtype
Helse og omsorgtenester 2018(pdf) PDF, 95 kB

Betalingssatsar for kortids- og langtidsopphald institusjon, middagombringing, heimehjelp, tryggleiksalarm , m.m

12.01.2018 Filtype
Kloakk, slam og feiing - gebyr 2018 PDF, 55 kB

02.01.2018 Filtype
Kulturskulen 2018/2019(pdf) PDF, 56 kB

26.04.2018 Filtype
Leigesatsar Herøy kulturhus og Herøyhallen PDF, 76 kB

03.01.2017 Filtype
Norskkurs(pdf) PDF, 12 kB

05.02.2018 Filtype
Plan- og dispensasjonssaker 2018 PDF, 93 kB

13.01.2017 Filtype
Påvising av grenser 2018 PDF, 65 kB

Satsane er dei same i 2018 som i 2017.

13.01.2017 Filtype
SFO-satsar frå 01.08.2018 PDF, 196 kB

19.03.2018 Filtype
SFO-satsar gjeldande frå 01.08.17 PDF, 194 kB

21.06.2017 Filtype
Vaksinasjon(pdf)(pdf) PDF, 87 kB

15.01.2016 Filtype
Login for redigering