Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Avfallsgebyr(pdf) PDF, 89 kB

19.10.2016 Filtype
Barnehage 2017 PDF, 184 kB

02.01.2017 Filtype
Brøyting private vegar 2017 PDF, 113 kB

17.01.2017 Filtype
Bustadtomter.pdf PDF, 81 kB

I dokumentet finn du prisar på kommunale bustadtomter.

11.10.2013 Filtype
Byggesak PDF, 23 kB

13.01.2017 Filtype
Delesaker PDF, 45 kB

13.01.2017 Filtype
Eigedomspakke- betalingssatsar(pdf)(pdf) PDF, 53 kB

21.02.2017 Filtype
Endring av eigedomsgrenser PDF, 67 kB

13.01.2017 Filtype
Frådeling av ny eigedom PDF, 64 kB

13.01.2017 Filtype
Kloakk, slam og feiing - gebyr 2017(pdf)(pdf) PDF, 54 kB

30.12.2016 Filtype
Kulturskulen 2017/2018 PDF, 163 kB

21.06.2017 Filtype
Leigesatsar Herøy kulturhus og Herøyhallen PDF, 76 kB

03.01.2017 Filtype
Plan- og dispensasjonssaker PDF, 25 kB

13.01.2017 Filtype
Pleie og omsorgtenester(pdf) PDF, 140 kB

Betalingssatsar for kortids og langtidsopphald institusjon, middagombringing, heimehjelp, tryggleiksalarm , m.m

24.04.2017 Filtype
Prisar og vilkår for bruk av kommunale hamneanlegg i Herøy kommune PDF, 185 kB

03.07.2017 Filtype
Påvising av grenser PDF, 65 kB

13.01.2017 Filtype
Renovasjonsavgift(pdf)(pdf) PDF, 71 kB

Gebyr for hustandar, hytter og ved levering på miljøstasjonane.

17.01.2017 Filtype
SFO-satsar gjeldande frå 01.08.17 PDF, 194 kB

21.06.2017 Filtype
Vaksinasjon(pdf)(pdf) PDF, 87 kB

15.01.2016 Filtype
Login for redigering