Søkje barnehageplass

Herøy kommune har både kommunale og private barnehagar.  Det er felles søknadsskjema for alle barnehagane i kommunen.

Du som er folkeregistrert i kommunen:

Dersom du har personnummer og er folkeregistrert i kommunen så skal du logge deg inn via IDporten for å registrere søknaden.

Logge inn i IDporten

For andre:

Dersom du skal flytte til kommune, ikkje har personnummer eller har problem med IDporten kan du bruke denne lenka.