SFO - søkje plass

Om du treng plass i SFO er det viktig at du leverer søknad. Du kan søkje gjennom heile året.

Du som er folkeregistrert i kommunen:

Dersom du har personnummer og er folkeregistrert i kommunen så skal du logge deg inn via IDporten for å registrere søknaden

Logge inn i IDporten

 

For andre:

Dersom du skal flytte til kommune, ikkje har personnummer eller har problem med IDporten kan du bruke denne lenka.

SFO- ferietibod

 

Treng du SFO i ferien nytter du dette skjemaet for å melde deg på.