Høyring og kunngjeringar

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gje tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom lista under her er tom, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Herøy kommune. 

Har du merknadar i ei sak, kan tilbakemelding gis i eige elektronisk skjema.

  
No er forslag til offentleg planarbeid "Detaljregulering for massetak på Igesund" lagt ut på offentleg ettersyn.

 

Trafikktryggingsplan 2021-2024 ligg no ute til offentleg ettersyn. Har ein merknad til planforslaget kan ein kome med innspel. Høyringsfrist er 20. september.

Møre og Romsdal fylkeskommune har starta ruteendringsprosessen for 2022, og Herøy kommune inviterer med dette grendalag og andre til å kome med innspel til denne prosessen.