Høyring og kunngjeringar

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gje tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom lista under her er tom, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Herøy kommune. 

Har du merknadar i ei sak, kan tilbakemelding gis i eige elektronisk skjema.

Besøksstrategien er ein plan for tiltak på Runde basert på kunnskap om dei besøkande og det sårbare fuglelivet der.

Tida er her for å søkje om øvings- og treningstider i Herøy kulturhus, Herøyhallen og Einehallen for skuleåret 2022/2023.

Møre og Romsdal fylkeskommune har starta ruteendringsprosessen for 2023, og Herøy kommune inviterer med dette grendalag og andre til å kome med innspel til denne prosessen.

Herøy kommune har motteke kr. 467.000,- for å avhjelpe verksemder som er særleg hardt råka av smitteverntiltak som er innført.Herøy kommune har motteke kr. 467.000,- for å avhjelpe verksemder som er særleg hardt råka av smitteverntiltak som er innført.

 

 Formålet med planarbeidet er å legge til rette for betre utnytting og større fleksibilitet for delar av regulert industriområde innanfor gjeldande plan «Mjølstadneset», planID 199902.

Kartverket har gjort vedtak om skrivemåte for Voldneset, Nykreim, Rosskar og Nærøya. Her finn du finn du informasjon om vedtaket og grunngjeving.