Høyring og kunngjeringar

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gje tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom lista under her er tom, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Herøy kommune. 

Har du merknadar i ei sak, kan tilbakemelding gis i eige elektronisk skjema.

 

Utval for næring, kultur og idrett har gjort vedtek om å legge «Utviklingsplan for Herøy gard 2022-2025» ut til offentleg ettersyn i fire veker. No ønskjer vi innspel frå deg.