Høyring og kunngjeringar

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gje tilbakemelding på innan oppgitt frist.

Dersom lista under her er tom, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Herøy kommune. 

Har du merknadar i ei sak, kan du gi tilbakemelding i eige elektronisk skjema.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 vert Detaljregulering med namn Marken Marina lagt ut til offentleg ettersyn. Høyringsperioden er frå 14.10.2022 – 25.11.2022 .