Høyring og kunngjeringar

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gje tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom lista under her er tom, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Herøy kommune. 

Har du merknadar i ei sak, kan tilbakemelding gis i eige elektronisk skjema.

 
No er forslag til offentleg planarbeid "Detaljreguleringsplan for ny fylkesvegtrasè, fv. 5880, mellom Kvalsund og Teigeneset" lagt ut på offentleg ettersyn. Planarbeidet gjekk tidlegare under namnet "Detaljreguleringsplan for ny tilføringsveg mellom Kvalsund og Nerland/Kvalsvik". 

 

Kommunestyret har vedteke detaljreguleringsplan for Paradisbukta og her finn du vedtaksdokumenta. 

Samfunnsutvalet har vedteke å legge detaljregulering for forta Igesund til Fosnavåg ut til offentleg ettersyn og her finn du saksdokumenta.