Forslag til Trafikktryggingsplan 2021-2024 er lagt ut til offentleg ettersyn/høyring

Barnas transportplan Nasjonal Transportplan  

Trafikktryggingsplan 2021-2024 ligg no ute til offentleg ettersyn. Har ein merknad til planforslaget kan ein kome med innspel. Høyringsfrist er 20. september.

I samsvar med plan- og bygningslova §11-14 vedtok formannskapet i møte den 22.06.2021, sak 107/21, å legge forslag til Trafikktryggingsplan 2021-2024 ut til offentleg ettersyn/høyring. 

Frist for innspel: 20. september 2021.

Send til: Merknader merka med "Trafikktryggingsplan" og saksnummeret "20/1677" kan sendast til kommunen gjennom digitalt skjema eller pr post til "Herøy kommune, Pb 274, 6099 Fosnavåg" innan 20.09.2021.

Sakspapir: 

Vedtak om høyring/offentleg ettersyn, F-sak 107/21 (PDF, 273 kB)

Forslag til Trafikktryggingsplan (PDF, 30 MB)

Liste over innkomne forslag/ynskjer med arbeidsgruppa si vurdering (PDF, 730 kB) 
(Om vedlegget kjem opp sidestilt, så høgreklikk i dokumentet og trykk "roter med klokken")

Vedtak planprogram (PDF, 199 kB)

Planprogram (PDF, 410 kB)