Kunngjering av godkjent plan - Detaljregulering Paradisbukta

 

Kommunestyret har vedteke detaljreguleringsplan for Paradisbukta og her finn du vedtaksdokumenta. 

Kommunestyret har i møte 28.04.2022 vedteke Detaljregulering med namn Paradisbukta 38/8 og planident 201707.

Planvedtaket vert hermed kunngjort i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12. 

Planen kan påklagast til statsforvaltaren i Møre og Romsdal innan 05.08.2022 – klagen sendast til Herøy kommune.
 

Vedtaksdokumenta finn du her:  Detaljregulering Paradisbukta

ArkivsakID: 19/10826