Folkehelse

Folkehelse er eitt av seks gjennomgåande perspektiv i Samfunnsdelen av kommuneplanen.

Kvart år utarbeider Folkehelseinstituttet folkehelseprofilar for alle kommunane i landet. Her kan du finne folkehelseprofilen for Herøy kommune 

I 2017 svara ungdomane våre på ei UNGdata-undersøking for å finne ut korleis ungdomane sjølve meiner deira oppvekstmiljø er.

Ungdata-rapporten kan du lese her.

Folkehelsekoordinator

Folkehelsekoordinator skal samordne ulike førebyggjande folkehelsetiltak og vere pådrivar for nye tiltak. Folkehelsekoordinator skal bidra med å kartlegge behov for tiltak og fastsetje mål innan folkehelse. Folkehelsekoordinator inngår i ulike tverrfaglege grupper og samarbeider med ulike fagområde innan folkehelse.

Kontakt

Ole Magne Rotevatn
avdelingsleiar utvikling
E-post
Mobil 909 74 128