Logopedhjelp

Personar som har behov for logopedhjelp av medisinske årsaker, og uansett alder, kan nytte privatpraktiserande logoped. 

Lege må tilvise til logopedisk undersøking og behandling og legen må stadfeste at pasientens behov er eit ledd i behandling eller etterbehandling av sjukdom, skade eller lyte.

Du finn informasjon om det her.

Her er oversikt over logopedar i Møre og Romsdal.