Vakttelefonar

Herøy kommune har fleire vakttelefonar som du finn i lista under:

Vakttelefonar

Vakttelefonar
Type vakt Telefon Kommentar
Legevakt 116 117 Legevakt
Heimetenesta ytre - vakttelefon 1 99 21 00 51
Heimetenesta ytre - vakttelefon 2 99 21 00 52
Barnevernsvakt 91 57 60 20
Teknisk vakt 99 21 00 01 Utanom ordinær arbeidstid.
Brannvakt 90 11 55 20 Husk å ringe 110 ved akutt hjelp.
Kommunale bygg-vakttelefon 46 88 50 30 Om vakttelefonen