Barnehageruta 2018-2019

Barnehagane har planleggingsdagar gjennom barnehageåret.

  • August: Intern studiedag/planleggingsdag i den einskilde barnehage. Forskjellige datoar.
  • 10. oktober: Studiedag. Realfag i barnehagen.
  • 2. januar: Intern studie/planleggingsdag.
  • 15. mars: Mogelegheit til felles studiedag - for Leikanger er datoen 25. mars.
  • 31. mai: Intern studie/planleggingsdag.

Desse dagane er barnehagen stengd.