Barnehageruta 2018-2019

Barnehagane har planleggingsdagar gjennom barnehageåret.

  • August: Intern studiedag/planleggingsdag i den einskilde barnehage. Foskjellige datoar.
  • 10. oktober: Studiedag. Realfag i barnehagen.
  • 2. januar: Intern studie/planleggingsdag
  • 15. mars: Mulegheit til felles studiedag - for Leikanger er datoen 25.mars
  • 31. mai: Intern studie/planleggingsdag

Desse dagane er barnehagen stengd

Kontakt

Laila Kvalsund Solhaug
seksjonsleiar barnehage
E-post
Telefon 70 08 13 22
Mobil 926 29 488