Barnehageruta 2019/2020

Barnehagane i Herøy kommune har planleggingsdagar gjennom barnehageåret 2019/2020.

Desse dagane er dei ulike barnehagane stengde:

Bergslia barnehage

16. august  

11. oktober

2. januar

16. mars

22. mai

 

Leikanger barnehage

5. August

21. Oktober

2. Januar

16. Mars

22. Mai

 

Myrsnipa barnehage

30. August

2. Januar

3. Januar

16. Mars

22. Mai

 

Moltu barnehage

5. August

15. Noember

2. Januar

16. Mars

22. Mai