Høyring og kunngjeringar

Her kan du lese om alle høyringar og kunngjeringar som er offentlege, og som du kan gje tilbakemelding på innan oppgitt frist. Dersom lista under her er tom, er det for tida ingen høyringar eller kunngjeringar i Herøy kommune. 

Har du merknadar i ei sak, kan tilbakemelding gis i eige elektronisk skjema.

 

Med grunnlag i vedtak som vart fatta i kommunestyret 10.12.2020 (K-sak 173/20), vil Herøy kommune informere om at forslag til «detaljreguleringsplan for Flusund 27/2» har blitt godkjent.

Med grunnlag i vedtak som vart fatta i kommunestyret 10.12.2020 (K-sak 174/20), vil Herøy kommune informere om at forslag til «detaljreguleringsplan for Leite fritidsområde» har blitt godkjent.

  
No er forslag til privat detaljreguleringsplan for Tjørvåg fritidsområde Gnr. 54/Bnr. 90 lagt ut på høyring.