Høyring/offentleg ettersyn for bustadområde Bergshaugen KS9

Bilete av planområde Bergshaugen KS9 - Klikk for stort bilete

 

No er forslag til regulering av bustadområde på Bergshaugen KS9 lagt ut på høyring. Dersom du har merknader må du sende inn desse skriftleg innan 25. januar 2019.

Her finn du resten av dokumenta i saka:

Særutskrift frå behandlinga i Formannskapet 20.11.2018 (PDF, 4 MB)

Forslag til plankart Bergshaugen KS9 (PDF, 191 kB)

Forslag til reguleringsføresegner Bergshaugen KS9 (PDF, 213 kB)

Planomtale Bergshaugen KS9 (PDF, 2 MB)

Møre og Romsdal fylkeskommune si fråsegn til oppstart (PDF, 103 kB)

Fylkesmannen i Møre og Romsdal si fråsegn til oppstart (PDF, 106 kB)

Dokumenta finn du også  i eigen perm i Servicetorget.

Innspela kan sendast inn på fleire måtar:

E-post: postmottak@heroy.kommune.no

Post: Herøy kommune, Pb 274, 6099 Fosnavåg. 

Elektronisk skjema: Du kan gå inn her og skrive innspelet i det elektroniske skjemaet.

Frist for innspel: 25.01.2019