Kunngjering om fartsgrense

Klikk for stort bilete

 

 

Ny forskrift om fartsgrense i sjø har tredd i kraft.

Herøy kommunestyre fastsette den 30.10.2014 lokal forskrift om fartsgrense på 5 knop i Fosnavåg fiskerihamn og 7 knop i Straumane. Kystverkets hovudkontor godkjente den 03.06.2019 forskrift om fartsgrense i sjø i Herøy kommune – Møre og Romsdal – sjøkart nr. 30. Forskrifta tredde i kraft den 08.06.2019.

Kystverket har sendt forskrifta til Norsk Lovtidend og til Etterretning for sjøfarande for kunngjering.

Viser elles til den sentrale fartsforskrifta av den 15.12.2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø.