Offentleg ettersyn: Kommunedelplan for helse og omsorg 2019-2027

Med heimel i § 11-14 i plan- og bygningslova har formannskapet i møte 12.12.2018 vedteke å legge ut følgjande plan til offentleg ettersyn:

 

Høyringsfrist: 10.02.2019

Alle dokument er lagde ut på Servicetorget og www.heroy.kommune.no

Skriftlege innspel sendast til Herøy kommune, Helse og omsorg, PB 274, 6099 Fosnavåg eller i eige skjema på www.heroy.kommune.no innan den oppgjevne fristen.