Offentleg høyring – Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar

Klikk for stort bileteBålbrenning i fjøra (Foto: Arkiv) 

Ved å fastsette ei lokal forskrift kan kommunen innskrenke den lovlege brenninga ved å forby brenning, eventuelt berre tillate det i enkelte område i kommunen, til bestemte tider, ved å skjerme sårbare institusjonar og så vidare.

Herøy formannskap vedtok i møte 10.03.2020, i F-sak 31/20 at. Sitat:

«Med heimel i Lov om vern mot forureiningar og om avfall av 13. mars 1981 vedtek Herøy kommunen å legge utkast til Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar ut på offentleg høyring i 2 månader, jfr. Forvaltningslova kapt. VII.»

Dokumenta finn du her:

Forskrift om open brenning og brenning av avfall i småomnar Herøy kommune Møre og Romsdal (-2052835620) (PDF, 672 kB)

Saksframlegg - Forskrift om open brenning og brenning i av avfall i småomnar Herøy kommune Møre og Romsda(97356690) (PDF, 470 kB)

 

Høyringsfrist:  03.06.2020

 

Skriftlege innspel skal sendast til:

postmottak@heroy.kommune.no

eller til Herøy komune, Postboks 274, 6099 Fosnavåg 

Kontaktperson: Jon Rune Våge