Herøy legesenter

NB! I samband med pågåande smittespreiing av coronavirus: Ved mistanke om smitte, IKKJE møt opp på legekontoret. Ein  ringe legekontoret eller legevakta 116117 først.

Les meir her.

Kontaktinformasjon

Herøy legesenter                                                 
Eggesbøvegen 11
6092 Fosnavåg

Telefon: 70 08 14 60 - Herøy legesenter si nettside.
Fax: 70 08 14 51

Kontortid: 08.00-15.00

Legevakt

Treng du legevakt, kan du ringe til legekontoret i kontortida. Resten av døgnet skal du ringe 116117 (nasjonalt nummer) eller for akutt helsehjelp, kan du ringe medisinsk nødtelefon 113. 

SMS-bestilling og nettbestilling:

Du kan tinge legetime og resept til Herøy legesenter på SMS. 

  • Start meldinga med HERØY + namn, fødselsdato og kva det gjeld. Send SMS til 2097.

Du kan også bruke denne nettsida: https://helserespons.no/web/heroy/

 

Fastlege

Lær meir om fastlege, bytte av fastlege, eigenandel ved fastlegebesøk og fastlegekontakt via helsenorge.no.