Dagtilbod omsorgssenter

Har du lyst til å vere saman med andre eller ta del i ulike aktivitetar, så har vi dagtilbod ved Herøy omsorgssenter og Myrvåg omsorgssenter.

Tilboda er opne på dagtid, måndag til fredag.

Kven passar tenesta for?

Dagtilbodet er aktuelt for eldre med nedsett funksjonsnivå. Her får du frukost, middag og kaffimat i sosialt fellesskap med andre. I tillegg får du tilbod om å delta på ulike aktivitetar.

Kva kostar det?

Prisane på dagopphald for eldre er bestemt av Stortinget:

Dagplass institusjon 2020
Dagplass institusjon 2020
Pris Grunnlag Vedtak
Dagopphald kr. 90,- pr.dag Rundskriv I-1-2020 Vedtak om eigenbetaling vert gjort etter tildelt dagplass.

Korleis søkjer du?

Du søkjer ved hjelp av søknadsskjema som du finn her.

Når kan du vente svar?

Vi handsamar søknaden sin så raskt som mogleg. Du får svar innan fire veker.

Kontakt

Gry Dragsund-Vike
seksjonsleiar Myrvåg omsorgssenter avdeling A / heimetenesta indre
E-post
Telefon 70 08 49 55
Mobil 980 75 478
Ane Nærø
seksjonsleiar Myrvåg omsorgssenter avdeling B
E-post
Telefon 70 08 49 56
Mobil 938 75 336
Ann Helen Nerland Nordbø
seksjonsleiar Herøy omsorgssenter grøn avdeling
E-post
Telefon 70 08 14 74
Mobil 415 71 466