Dagtilbod psykisk helse og rus

Aktivitet er positivt for både den fyskiske og den psykiske helsa vår. Å vere saman med andre og oppleve meistring, samt å vere inkludert i meiningsfulle aktivitetar, er viktig for god livskvalitet.

Dagtilbodet skal bidra med motivasjon, hjelp og støtte til å meistre utfordringar i kvardagen gjennom å etablere sosiale fellesskap, og utvikle tryggleik i samvær med andre.

Kva aktivitetar tilbyr vi?

Vi har mange ulike gruppetilbod som er organisert i ein aktivitesplan , og denne vert justert og evaluert ilag med dei som nyttar tilbodet to gonger i året.

  • Kreativ gruppe
  • Mandagstreff – dagtilbod på Solheim kurs og dagsenter
  • Open dag på Solheim kurs og dagsenter – opent for alle  i målgruppa
  • Middagsgruppe
  • Bading i Sunnmørsbadet
  • Friluftsgruppe
  • Samtalegruppe
  • Musikkgruppe
  • Fredagstreff – dagtilbod for dei yngste i tenesta
  • Dagkino

Dagtilboda er organiserte som gruppetilbod, og mange av dei held til på Solheim kurs og dagsenter.

Kven passar tenesta for?

Tenesta passar for deg som har psykisk helse- og/eller rusutfordring, bustadadresse i Herøy, og er mellom 18-67 år.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Korleis ta kontakt?

Om du har ein kontaktperson i tenesta psykisk helse og rus, kan dei hjelpe deg. Om ikkje, kan du ta direkte kontakt med seksjonsleiar.

Kontakt

Svanhild Rise
seksjonsleiar Psykisk helse og Rus
E-post
Mobil 990 90 691