Demens- og psykiatriteamet

Demens- og psykiatriteamet er ei form for heimeteneste, særskilt tilpassa dei med demenssjukdom eller psykiske lidingar.

Kven kan få samtaletid med demens- og psykiatriteamet?

Tenesta er for menneske med demenssjukdom eller psykiske lidingar.

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Korleis søkjer du?

Du søkjer ved hjelp av søknadsskjemaet .

Etter at du har søkt på tenesta vil nokon frå demens- og psykiatriteamet ta kontakt med deg for å avtale heimebesøk. Vurderingane vil bli gjort som følgje av informasjon som kjem fram i møtet, og eventuelle vedlegg til søknad.

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan fire veker.

Kontakt

Jorunn Johnsen
fagkoordinator demens og psykiatriteam
E-post
Telefon 70 08 15 31
Mobil 908 10 740