Hørselkontakt

I Herøy Kommune er det etablert hørselskontakt i samarbeid med Hjelpemiddelsentralen i Møre og Romsdal. Hørselskontakt hjelper til med formidling av hørselstekniske hjelpemiddel frå Nav Hjelpemiddelsentral. 

Kven får tenesta?

Personar som har nedsett hørsel og som treng hjelpemiddel. Døme på hjelpemiddel er forsterka varsling på ringeklokke, brannalarm og telefon. IR-anlegg til TV/radio og samtaleforsterkar.

Kven kontaktar du?

Hørselskontakter i kommunen er hjelpemiddelkontaktene i heimetenesta og kommuneergoterapeuten.

Hørselskontakt har ikkje ansvar for høyreapparat.

Kontakt

Kathrine Torvik Eikenæs
ergoterapeut/kvardagsrehabilitering
E-post
Mobil 992 10 026