Langvarig behov for hjelpemiddel

I faser i livet vil du kunne ha behov for hjelpemiddel for å kunne klare deg i det daglege.

 

Kven får tenesta:

Du må ha ein varig (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søkje om hjelpemiddel frå Nav Hjelpemiddelsentral.

Korleis få tenesta?

Kontakt ergoterapeut i kommunen. Får du hjelp frå fysioterapeut, heimeteneste eller andre tenester i pleie- og omsorg kan dei hjelpe deg med å formidle kontakt.

Heimetenesta har også hjelpemiddelkontakter som kan hjelpe til med å søkje noko utstyr.

Kontakt

Anna Sannes Sørensen
ergoterapeut
E-post
Mobil 992 10 095
Kathrine Torvik Eikenæs
ergoterapeut/kvardagsrehabilitering
E-post
Mobil 992 10 026