Turstiar

Det er mange flotte turmål i kommunen. Her er det alt frå turstiar som er lette, til dei meir krevjande turane.

Herøy kommune har ikkje eige  turkart. Der finnast fleir nettsider der du kan sjå ulike turstiar. Dette er:

Sunnørskart: Her finn du dei fleste stiane avmerka. Du må merke av traktor og stiar for å få opp turstiane.

Norgeskart: Her ligg også dei fleste turane inne.

UT.no: Denne er ein portal der ein del turar er lagt inn. På denne nettsida kan ein be om tilgang for å legge inn turmål i kommunen.

På nettsida westcoastpeaks kan du også sjå kart og skildringar av ulike turmål i kommunen.