Bubil

Kjem du til Herøy kommune i bubil finst her fleire alternativer.

Bubilparkering i Fosnavåg sentrum

Bubilparkeringa i sentrum og har straum og vatn i sesongen. Sesongen varer frå rundt påsketider og så lenge vêret tillet det, ut på hausten.

Bubilparkeringa ligg i starten av Igesundvegen og er godt merka.

Betaling

Det kostar kr. 75,- pr. døgn for bruk av bubilparkeringa, dette inkluderar vatn og straum. Vintersesongen er kran ute fråkopla.

Du kan betale anten med Vipps: 538655, eller overføre til bankkonto: 8601 80 13039

Merk betalinga med Bubilparkering og registreringsnummeret til bilen det gjeld (Eks: Bubilparkering BU12345).

Avfall 

Du kan også kvitte deg med restavfall i nedgravd avfallsdunk, sjå etter merking.

Tøming av tank

Tøming av gråtank og toalett kan de gjere her:

Lanternen Marina -  koordinater: x=6913474.853  y=329414.450

Bubilparkeringa er tenkt nytta til overnatting, ikkje lagring.

Bubilparkering andre stadar i Herøy

Vollaneset bubil i Kvalsvika

Goksøyr Camping på Runde

Lanternen Marina i Tjørvåg

Leikong bubil