Geoturisme

Klikk for stort bilete

Kvarts, et mineral som består av silisiumdioksid, SiO2. Det er så hardt at det rissar glas. Vanlig kvarts er kvit (melkekvarts) eller fargelaus (bergkrystall, også kalt dvergstein).

Vil du vite meir om kva mineralar som finst i Herøy kommune, kan du gå inn på Geoturismekartet.