ISPS- Sikkerheitsgebyr

Alle fartøy med sikringssertifikat (SSC) må nytte ei ISPS-godkjend kai ved anløp. Når fartøy med sikringssertifikat nyttar dei kommunale ISPS-kaiene vert det kravd eit ISPS-gebyr.

Kva kostar det?

Sikkerheitsgebyr 2020: Gjeld anløp til ISPS kaiene på Mjølstadneset hamneanlegg.
Sikkerheitsgebyr 2020:
Type Pris u/moms
Fartøy under 1200 BT Kr. 300,- pr. anløp
Fartøy mellom 1200 BT og 2000 BT Kr. 500,- pr. anløp
Fartøy over 2000 BT Kr. 715,- pr. anløp

Kontakt

Torger Kvalsund
driftsingeniør anlegg og drift
E-post
Mobil 901 56 347